Gözatma Kategorisi

Öykü

7 içerik

Kirli ve Sıcak

Nehrin üzerindeki taş köprüden hindi sürüsü geçiyordu. Arkalarında ince sopasıyla küçük bir kız… Yanakları soğuktan kıpkırmızı, sarı perçemleri…